Bina Temizliği

ankara temizlik firmaları

Kızlay Sıhhıye Bina Temizliği

Ankara Kızılay Bina Temizliği , Ankara Sıhhıye Maltepe Bina Temizliği , Ankara Kolej Bina Temizliği

Farklı alanların temizliği amacıyla kullanılacak kimyasal maddelerin seçiminde şu hususlara dikkat edilmelidir:

• Temizlenecek yüzey ve malzemelerin türleri,
• Kullanacak araçların türleri,
• Personelin yeteneği,

• Temizlik maddesinin birim ölçüsü ve kabının türü (hacim, litre, poşet, püskürtücü).

• Temizlik maddelerinin elde edilebilirlikleri ve sipariş etme işlemleri,
• Maliyet ve dağıtım,

• Birlikte kullanılabilir temizlik maddelerinin seçimi,

• Ayrılabilen zaman ile temizlik maddelerinin etkili kullanımı için gereken zamanın kıyaslanması,

• Ekonomik ve kullanım kolaylığı,

• Kullanıldıktan sonra da biyolojik aktifliğinin devam etmesi
• Deterjanın içeriği,
• Kullanılacak dozaj seviyesi,
• Çıkartılmak istenen kirin türü.

• Temizlenecek yüzeyin ne tür maddeden yapılmış olduğu,
• Ellerin solüsyona temas edip etmeyeceği,

• Makinede kullanılıp kullanılmayacağı,
• Kullanılan suyun sertlik derecesi.